คู่มือการใช้ | Login    
::: ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) :::

Staff Only
login :
password :
Login ด้วย PSU Passport


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน , นุสรา แดงสุข
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2550