วัน อังคาร ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกเวลาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
บันทึกเวลาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ บันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)  
    ผู้ดูแลระบบ     ผู้ดูแลระบบ  
 
บริการ IT-ZONE
ตรวจสอบคิวงานพิมพ์ (ยกเลิกงานพิมพ์/Reprint) ตรวจสอบโควต้างานพิมพ์/ประวัติการเติมเงิน/ประวัติการพิมพ์รายบุคคล จัดการโควต้างานพิมพ์ (ชดเชยโควต้า/หักโควต้า)
จัดการโควต้าถ่ายเอกสาร (ชดเชยโควต้า/หักโควต้า)  
 
Information Services
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ กรอกสถิติต่างๆ Add Printer สนล.
โปรแกรมเลขผู้แต่งภาษาไทย  
     
ระบบประเมิน
ประเมินบุคลากรสำนักวิทยบริการ แบบประเมิน สำนักงานเลขาฯ แบบประเมิน หอสมุดฯ
    ผู้ดูแลระบบ     ผู้ดูแลระบบ     ผู้ดูแลระบบ
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency)
 
ระบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน
ระบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน    
 
คู่มือการใช้งาน ต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงาน ดอน คู่มือการติดตั้ง VPN เอกสารอบรม IT Tips
KB ALIST    
     
Link น่าสนใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ระบบเอกสาร E-Doc ระบบการลา MIS-DSS
สวัสดิการ มอ. กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับพนักงานมหาลัย
Web Mail สำนักฯ Mail Bunga  
     


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
webmaster : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
ปรับปรุงล่าสุด 1 มกราคม 2552
Copyright © 2009 Office of Academic Services